Gdzie po diagnozę?

Gdy zauważymy u siebie lub u bliskiej osoby objawy choroby otępiennej (zapoznasz się z nimi tutaj), powinniśmy w pierwszej kolejności udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz przeprowadzi wywiad, na podstawie którego podejmie decyzję co do dalszych działań. Wśród elementów wywiadu mogą znaleźć się testy, pozwalające ocenić stopień zaburzenia funkcji poznawczych badanej osoby.

W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na chorobę otępienną, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przekieruje pacjenta do lekarza specjalisty który podejmie decyzję o przeprowadzeniu odpowiednich badań, np. specjalistycznych testów neuropsychologicznych lub badań obrazowych mózgu.