Kampania informacyjno-edukacyjna

Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej, finansowana ze środków Ministra Zdrowia jest poszerzanie świadomości polskiego społeczeństwa na temat rosnącego problemu chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera. Prowadzone działania mają m.in. zwiększać wiedzę o objawach i profilaktyce zaburzeń otępiennych.

Główny przekaz kampanii zachęca również do próby rozpoznania tzw. sygnałów ostrzegawczych. Diagnoza postawiona we wczesnym etapie choroby przekłada się na szansę spowolnienia jej rozwoju. Ważnym założeniem jest też próba kształtowania tolerancyjnej postawy wobec osób chorych oraz ich najbliższych. 

Realizowane w ramach akcji materiały i treści kierowane są do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych chorobą, znajdujących się w grupie ryzyka, a także ich bliskich.

Działania obejmują publikacje zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w Internecie.

Zachęcamy do obserwowania profilu akcji w mediach społecznościowych na platformie Twitter oraz Facebook.