Czy wiesz, że? (ważne informacje)

1. Najczęściej diagnozowaną chorobą otępienną jest choroba Alzheimera. Stanowi od 50 do 70 procent wszystkich otępień.[1]

2. Demencja występuje u 20-30 procent osób chorych na chorobę Parkinsona.[2]

3. Za otępienie mogą również odpowiadać wodogłowie normotensyjne, kiła, wirus HIV oraz choroba Creuztfelda-Jakoba.

4. Szacuje się, że na chorobę Alzheimera choruje na całym świecie od 15 do 21 milionów ludzi. W Polsce liczbę chorych szacuje się na około 350 tysięcy osób.[3]

5. Ze względu na starzenie się społeczeństw, liczba osób zmagających się chorobą  Alzheimera znacznie wzrośnie i według szacunków w 2050 roku wyniesie ponad 130 milionów. Oznacza to, że zachoruje 1 na 85 osób.[4]

6 Jednym z testów wspierających diagnozę otępienia jest test zegara. Osoba u której występuje podejrzenie otępienia, proszona jest o narysowanie tarczy zegara na kartce i zaznaczenie na nim konkretnej godziny.

7. Średnia długość życia chorego po postawieniu diagnozy choroby Alzheimera wynosi 7 lat. Około 3 procent chorych przeżywa ponad 14 lat. Wpływ na długość życia pacjenta ma stopień rozwoju choroby w momencie postawienia diagnozy.

8. Jedna z najistotniejszych kwestii w chorobie otępiennej to stymulacja pracy mózgu osoby chorej, co można osiągnąć np. poprzez wspólne oglądanie zdjęć, słuchanie muzyki z młodości pacjenta, grę w szachy czy rozwiązywanie krzyżówek.

9. Wśród czynników zwiększających ryzyko otępienia znajdują się m.in. nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca i miażdżyca. Dlatego też ważne jest utrzymywanie zbilansowanej diety i wyeliminowanie z niej cukrów prostych i tłuszczów nasyconych. Badania wskazują, że dietą mającą korzystny wpływ na procesy poznawcze, jest dieta śródziemnomorska.

10. Inne czynniki ryzyka wystąpienia chorób otępiennych to palenie tytoniu, picie alkoholu, brak aktywności fizycznej czy wycofanie z kontaktów społecznych. Dowiedziono również, że na demencję częściej chorują osoby słabo wykształcone.


[1] Biechowska D., Orłowska E.  Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych, „Polski Przegląd Neurologiczny”, 2012, tom 8, nr 2 (2012), s. 70.

[2] https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151060,choroba-parkinsona

[3] https://www.gov.pl/web/psse-siedlce/swiatowy-dzien-choroby-alzheimera-2021

[4] Ibidem.