Co daje wczesna diagnoza?

Diagnoza zaburzeń demencyjnych jest niezwykle istotna. Im wcześniej zostanie postawiona, tym większa jest szansa na łagodniejszy rozwój choroby oraz wydłużenie życia pacjenta. Spowolnienie chorób otępiennych jest możliwe dzięki zastosowaniu farmakoterapii, a także wprowadzeniu w życie chorego zmian i nowych nawyków, np. zdrowej diety, treningów funkcji poznawczych, czy jak największej ilości czynności, które będą miały wpływ na stymulowanie pracy mózgu.

Nieoceniony jest psychologiczny efekt diagnozy. Zdaniem wielu lekarzy większość pacjentów chce zrozumieć, co się z nimi dzieje i czują ulgę, gdy wreszcie poznają prawdę na temat swojego stanu zdrowia. Świadomość choroby jest również bardzo ważna dla najbliższych osoby, u której zdiagnozowano chorobę otępienną – porządkuje otoczenie chorego i pozwala bliskim na staranne planowanie przyszłości.