Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to choroba neurologiczna, która prowadzi do zaniku mózgu i obumierania komórek mózgowych. Choroba Alzheimera jest najczęściej diagnozowaną postacią otępienia – stanowi od 50 do 70 procent przypadków w schorzeniach tego typu. Choroba charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami pamięci, pogorszeniem umiejętności porozumiewania się oraz zmianami w osobowości i zachowaniu chorego. Regresja przywołanych procesów ma charakter postępujący i nieodwracalny, prowadząc w konsekwencji do tego, że pacjent nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

OBJAWY

Pierwsze objawy choroby Alzheimera obejmują subtelne problemy z pamięcią (zwłaszcza krótkotrwałą) i przypominaniem sobie słów. Wraz z rozwojem choroby następuje dalsze pogorszenie się procesów poznawczych – chory ma coraz większe problemy z myśleniem, prawidłową oceną sytuacji i mówieniem.

Do innych objawów choroby Alzheimera można zaliczyć:

  • zaburzenia orientacji przestrzennej;
  • zaburzenia orientacji co do czasu;  
  • częste gubienie rzeczy;
  • wahania nastroju i depresję;
  • zmiany osobowości;
  • apatię;
  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (np. z przygotowaniem posiłków, jedzeniem sztućcami i ubieraniem się);
  • problemy z higieną osobistą (mogą być związane zarówno z apatią, jak i zapomnieniem czynności, które pozwalają dbać o higienę);
  • zapominanie o piciu i jedzeniu.

PRZYCZYNY

Przyczyny choroby Alzheimera wciąż nie zostały poznane. Według obecnego stanu wiedzy za rozwój schorzenia odpowiadają gromadzące się w mózgu osoby chorej dwa patologiczne białka – amyloid beta oraz białko tau. Naukowcy nie odkryli jednak powodów i sposobu gromadzenia się tych związków. Nie wiadomo również, jak powstrzymać ich ekspansję.

ROKOWANIA

Średnia długość życia chorego po postawieniu diagnozy wynosi 7 lat. Około 3 procent chorych przeżywa ponad 14 lat. Wpływ na długość życia pacjenta ma stopień rozwoju choroby w momencie postawienia diagnozy.

LICZBA CHORYCH

Według szacunków na chorobę Alzheimera cierpi na całym świecie od 15 do 21 milionów ludzi. W Polsce schorzeniem dotkniętych jest ponad 350 tysięcy osób. Za sprawą ogólnej światowej tendencji starzenia się społeczeństw, liczba pacjentów z chorobą Alzheimera znacznie wzrośnie i według szacunków w 2050 roku wyniesie ponad 130 milionów.

GENEZA NAZWY

Nazwa choroby pochodzi od autora jej pierwszego opisu – niemieckiego lekarza Aloisa Alzheimera. Medyk od 1901 roku zajmował się przypadkiem 50-letniej kobiety, która zgłosiła się do niego z zaburzeniami otępiennymi. Kobieta zmarła 5 lat później, znajdując się pod stałą opieką Alzheimera. W ciągu kolejnych kilku lat lekarze z różnych części świata opisali łącznie 11 podobnych przypadków, a niektórzy z nich używali w opisach przypadłości terminu „choroba Alzheimera”.