Porady dla bliskich

Osoby najbliższe pacjentowi cierpiącemu z powodu choroby otępiennej mają do odegrania niezwykle istotne role. Ponadto ich znaczenie dla chorego wraz z rozwojem choroby będzie stale rosnąć. Jakie zasady wprowadzić, aby pomóc choremu w codziennym funkcjonowaniu?

1. Umieścić w widocznym miejscu domu kalendarz i zakreślać w nim minione dni. Obok kalendarza powinien znajdować się zegar.

2. Wyposażyć chorego w kartkę z jego danymi osobowymi i numer telefonu do bliskich osób. Osoba chora powinna nosić ją przy sobie podczas przebywania poza domem.

3. Stymulować pamięć chorego poprzez wspólne oglądanie zdjęć, czy słuchanie lubianej przez niego muzyki.

4. Usunąć z podłogi kable elektryczne, drobne przedmioty oraz dywaniki.

5. Unikać działań, które mają potencjał wprowadzenia chaosu, np. przemeblowań domu.

6. Trzymać poza zasięgiem chorego środki, których spożycie może być potencjalnie niebezpieczne, np. detergenty.

7. Oznaczyć drogi do różnych pomieszczeń w domu – np. łazienki – naklejkami odblaskowymi. Osoba z chorobą otępienną może często budzić się w nocy – naklejki pozwolą jej na zorientowanie się w przestrzeni i bezpieczne poruszanie się po domu.

8. W razie pozostawienia chorego samego w domu, opiekun powinien zostawić mu w widocznym miejscu kartkę z informacją, gdzie wychodzi i kiedy wróci.

9. Jeżeli w domu chorego znajduje się kuchenka gazowa, należy zdjąć z niej pokrętła.

10. Pilnować, aby przedmioty codziennie używane przez chorego – np. telefon, pilot od telewizora, okulary – zawsze znajdowały się w tym samym miejscu.

11. Chory powinien spożywać posiłki z gładkich talerzy – wzorzyste naczynia będą go rozpraszać.