Podcasty i animacje

PODCASTY

Co powinniśmy wiedzieć o chorobie Alzheimera?

Życie z chorobą Alzheimera.

Jak być opiekunem osoby z chorobą Alzheimera?


ANIMACJE

Zasady kontaktu z osobami chorymi na choroby otępienne.

Osoby chore na choroby otępienne często spotykają się ze stygmatyzacją ze strony społeczeństwa. Powodem takiego stanu rzeczy jest strach i brak wiedzy osób zdrowych na temat sposobu, w jaki powinny się zachowywać w stosunku do chorych. Na szczęście zasady kontaktu z chorymi na otępienie nie są trudne, o czym przekonasz się dzięki obejrzeniu animacji.

Co zwiększa ryzyko zachorowania na choroby otępienne?

Badania dowiodły, że istnieje wiele czynników zwiększających możliwość zachorowania na choroby otępienne. W jaki sposób je dzielimy? Jakie działania może podjąć każdy z nas, aby ograniczyć ryzyko zachorowania? Dowiesz się tego, oglądając naszą animację.

Jakie są objawy chorób otępiennych?

Na choroby otępienne choruje na całym świecie ponad 55 milionów ludzi. W ciągu najbliższych 30 lat liczba ta ulegnie niemal potrojeniu. Jakie są objawy chorób otępiennych? Kiedy udać się do lekarza? Odpowiedzi na te pytania poznasz dzięki obejrzeniu animacji.